କଟୁ ପେନୁ ଗାଣିଙ୍ଗା ବଇ

Downloads: 
 • File icon ଅଟେ ପେଣ୍‌କା ସିଲ ତୁଡ଼ୁ ଯୀଶୁ ଇ ପସାନା
  Download2.8 KB
 • File icon ସାରେଲ୍‌ମାଲେ ଗାଣି
  Download2.49 KB
 • File icon ଜେଲ ଇନି ରାଜେଣାତି ଜେଲା ନଆମୁ
  Download1.63 KB
 • File icon ମାଇ ପାପ ଗାଃଇ ଯୀଶୁ ୱାତେଞ୍ଜେ
  Download1.7 KB
 • File icon ୱାମୁ ୱାମୁ ଯୀଶୁ ପେନୁ
  Download2.05 KB

ଗାଣି ବଇ କଟୁ କାତ ଡ଼ାଇ ଲେକିଇବନି ଆଜାନେ।

notepad400x300.jpg